الکترود سلولزی:

قسمت زیادی از روپوش آن از ترکیبات سلولزی است که در حین جوشکاری،گاز زیادی تولید می کند و به دلیل ورود هیدروژن در قوس که از تجزیه سلولز حاصل می شود، ولتاژ قوس افزایش یافته و نفوذ و پاشش زیاد و انتقال گرما از قوس به کار بسیار مطلوب است، سطح جوش حاصل از این نوع الکترود، ناهموار و خشن است که با جریان DC و قطب DCRP مورد استفاده واقع م یشود . این الکترودها نم گیر هستند و رطوبت بر ماده سلولز اثر کرده و باعث فاسد شدن ماده سلولز میشود. 


به همین دلیل این الکترودها در جعبه های دربسته که رطوبت در آن غیر قابل نفوذ باشد و یا در جعبۀ حلبی که با لحیم، غیر قابل نفوذ شده است عرضه میشود. در الکترودهای سلولزی امکان خشک کردن الکترود وجود ندارد زیرا حرارت باعث سوختن روپوش میشود.

خواص مکانیکی خوب و نفوذ کافی موجب میشود که این الکترود در جوشکاری پاس ریشه اتصالات استفاده شود.

مذاب جوش به سرعت منجمد می شود در نتیجه برای جوشکاری های سرازیر هم قابل استفاده است. بکارگیری این الکترود در پاس های میانی اتصال مطلوب نیست زیرا امکان حل شدن هیدروژن در مذاب زیاد بوده و باعث هیدروژن تردی  میشود.

 

انواع الکترودهای سلولزی به همراه کاربرد و مشخصات به شرح جدول زیر می باشد:

 

 


الکترود جوشکاری: 

مفتول فلزی است که دور تا دور آن توسط پوشش فلاکس ( Flux Coating ) احاطه گردیده است. قطر الکترود از روی قطر مغزی آن محاسبه می گردد. روکش الکترود جوشکاری اغلب از آهک، سلولز، اکسید سدیم، خاک رس و یا آزبست تشکیل گردیده است. از الکترود جوشکاری جهت پرکردن فضای اتصال مابین دو سطح مورد جوشکاری استفاده می گردد.

پوشش فلاکس الکترود های جوشکاری:

پوشش فلاکس الکترود کمک زیادی به ثبات قوس الکتریکی در فرآیند جوشکاری می کند. همچنین ضمن عمل به عنوان عایق جهت ایجاد گاز محافظ (Gaseous Shield) و شکل گیری سرباره (Slag) شناور بر روی سطح جوش برای افزایش مدت زمان خنک شدن جوش مورد استفاده قرار می گیرد.

 

انواع الکترود جوشکاری از لحاظ جنس مفتول:

· الکترود با مفتول فولاد زنگ نزن

· الکترود با مفتول فولاد کم کربن

· الکترود با مفتول نیکلی

· الکترود جوشکاری با مفتول آلومینیومی

 

انواع الکترود جوشکاری از نظر پوشش فلاکس:

· الکترود جوشکاری با پوشش قلیایی

· الکترود رتیلی

· الکترود جوشکاری رتیلی با پودر آهن

· الکترود سلولوزی

 

انواع الکترود جوشکاری از لحاظ ضخامت پوشش:

· الکترود جوشکاری با پوشش تازک

· الکترود جوشکاری با پوشش متوسط

· الکترود جوشکاری با پوشش ضخیم

· الکترود جوشکاری با پوشش خیلی ضخیم

 

انواع الکترود جوشکاری از نظر ساخت الکترود انجماد سریع (Fast Freezing Electrode):

الکترود های جوشکاری انجماد سریع دارای سه خصلت اصلی هستند. ضمن ایجاد قوس قوی، سرباره بسیار کمی در جوشکاری تولید می کنند و امکان استفاده در تمام موقعیت های جوشکاری را نیز دارند. کدهایE6010 و E6011 از انواع الکترود های جوش انجماد سریع هستند.

 

الکترود انجماد پرشده (Fill Freeze Electrode):

الکترودهای جوشکاری انجماد پر شده دارای فلاکسی سنگین بوده و ضمن توانایی خارج کردن سرباره، امکان ایجاد دانه هایی با ترکیب یکنواخت را نیز دارند. کدهایE6012،E6013 و E7014 در گروه الکترود های انجماد پر شده قرار می گیرند.

 

الکترود چسبان سریع (Fast Fit Electrode):

الکترود های جوشکاری چسبنده سریع دارای پوشش فلاکس بسیار سنگین بر روی سیم و نرخ رسوب گذاری بسیار سریع هستند. کدهای E6027، E6028 دو نوع از پرکاربردترین هستند.

 

الکترود کم هیدروژن (Low Hydrogen Electrode):

فلاکس در الکترودهای کم هیدروژن دارای مقادیر بسیار کمی هیدروژن می باشد و از آن برای فولادهای پرکربن استفاده می گردد. E7018 و E7028 در زمره الکترودهای جوشکاری کم هیدروژن هستند.

 

رابطه ضخامت الکترود جوشکاری و آمپراژ :

در اغلب موارد هرچقدر قطعه کار ضخیم تر باشد، جریان و آمپراژ مورد نیاز بیشتر و ضخامت الکترود جوشکاری نیز بیشتر خواهد بود. کاتالوگ سازنده می تواند اطلاعات مفیدی در خصوص انتخاب مناسب و تنظیمات دستگاه جوش در اختیار جوشکار قرار دهد.

 

نام گذاری الکترودها در استاندارد A.W.S :

عبارت A.W.S مخفف American Welding Society است یعنی جامعه جوشکاران امریکا اما به این علت طبقه بندی الکترود های جوشکاری را براساس استاندارد اینNGO معرفی می کنیم زیرا استاندارد بین المللی است و در اکثر کشورها از جمله کشور ما به عنوان ملاک شناسایی الکترود ها شناخته می شود.

 

حرف قبل از یک عدد چهار یا پنج رقمی EXXXXXمنظور الکترود می‌باشد که در روش جوشکاری با قوس الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنانچه جوشکاری با روش گازانجام گیرد از کلمه E استفاده نمی‌شود بلکه بجای آن از حرف RG استفاده می‌شود و منظور این است:دو یا سه رقم عدد چهار یا پنج رقمی بعد از حرف Eمشخص کننده استحکام کششی جوش می‌باشد. مثلاًE1ooxx , E60xx که منظور ۶۰k.s.i یا ۶۰۰۰۰P.S.i و۱۰۰k.s.i یا ۱۰۰,۰۰۰منظور استحکام کششی جوش است که ممکن است بر حسب Welded As یا تنش زدائی شده (Stress Relieved) بیان گردیده باشد که این موضوع توسط دستورالعمل سازنده مشخص می‌گردد.

ـ دومین عدد از سمت راست مشخص کننده موقعیت جوشکاری می‌باشد که الکترود برای آن حالت طراحی شده است.

در EXX1X : منظور از ۱ کاربری الکترود جوشکاری در همه موقعیت‌ها می‌باشد. All Position

در EXX2X : منظور از ۲ کاربری الکترود جوشکاری فقط برای Flat & Horizontal می‌باشد.

در EXX3X : منظور از ۳ کاربری الکترودجوشکاری فقط برای حالت Flat می‌باشد.

در EXX4X : منظور از ۴ کاربری الکترودجوشکاری در همه موقعیت‌ها و V- down

به عنوان نمونه در مورد الکترود جوشکاری زیر داریم :

E 60 10
حرف E = جریان برق
۶۰ = کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع
۱ = حالات مختلف جوشکار ی
۰ = نوع جریان می باشد.

 

الکترود های کاربردی :

۶۰۱۳ معروف به الکترودجوشکاری همه کاره – الکترودی که در اکثر کارهای آهنگری مورد استفاده قرار می گیرند.

۷۰۱۸ الکترودجوشکاری قلیایی که به رطوبت بسیار حساس است.

تعريف :

واردات قطعي رويهاي است كه به موجب آن اجازه داده مـيشـود تـا كـالاي وارده بـه قلمـرو گمركي كه براي مصرف در داخل كشور است و به طور دائم قرار اسـت در كشـور بمانـد، بـا پرداخت هرگونه حقوق ورودي و مالياتهاي متعلقه و انجام تشريفات گمركي قطعي، از گمرك ترخيص شود.

 

فرم هاي مورد نياز :

 فرم هاي 23 و 24 و 022-2-م ( اظهارنامه گمركي) فرم 211

  فرم 23

فرم  24

 

فرم 022-2-م ( اظهارنامه گمركي): 

 

فرم 211 :

مدارك لازم براي انجام خدمت :

1 -اسناد خريد

2 -اسناد حمل

3 -قبض انبار و برگه ترخيصيه

4 -ثبت سفارش بازرگاني

5 -گشايش اعتبار از طيق سيستم بانكي كشور

6 -مجوزهاي مقرراتي در صورت نياز

7 -مجوزهاي قانوني در صورت نياز

8 -كارت بازرگاني        

9 -گواهي مبداء

10 - گواهي بازرسي در صورت نياز

11 - گواهي سازمان حمايت در صوت نياز

12 - گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز

الکترودهای روتیلی:

 

اسم معدن شناسی اکسید تیتانیوم (TiO2) روتیل است وجود مقدار زیادی اکسید تیتانیوم در روپوش این نوع الکترود باعث پایداری قوس شده و امکان جوشکاری این الکترود با هر دو جریان AC و DC را فراهم میآورد و جوشکاری در تمام حاالت امکانپذیر است و کاربرد زیادی در جوشکاریهای عمومی دارد. قوس راحت شکل گرفته و پایداری قوس خوب است و همچنین در جوشکاری قطعات خاصیت پلزنی در اتصاالت را دارد.

 

انواع الکترودهای روتیلی به همراه کاربرد و مشخصات به شرح جدول زیر می باشد:

 

 بخش اول  تعاريف، سازمان و كليات

مفاهيم اصطلاحات گمركي به كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي شود مگر اين كه دربندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد:

 

اظهار كا لا : بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد.

 

اظهاركننده : صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهارمیکند در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهی رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي شود.

 

اظهارنامه اجمالی:  سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي نمايد.

 

 اماكن گمرکی:  انبارها، باراندازها، اسكل ه ها، فرودگاهها، ايستگاههاي را ه آهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي شود . اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد.

 

ترخیص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.

 

ترخيصيه : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي نمايد.

 

تشريفات گمرکی : كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي شود.

 

تضمین : وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيم ه نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي شود.

 

تعهد : قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم میکند .

 

  حقوق ورودي : حقوق گمركي معادل چهار درصد ( 4%) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي گيرد ولي شامل هزينه هاي انجام خدمات نمي شود.

 

حمل يكسره:  ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.

 

روز اظهار : زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به صورت دستي يا رايانه اي به گمرك ارائه مي شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي يابد.

 

سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي ): سازمان1329 هجري /9/ بين المللي بين الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24 شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است. ژ سامانه (سيستم) هماهنگ شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه گذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحدهقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 1373/6/20 هجري شمسي، به آن پيوسته است.

 

شركت حمل و نقل بين المللي: شخص حقوقي كه به موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين المللي است.

 

صاحب كالاي تجاري : شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يا اسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

 

قلمرو گمركي : آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال ميشود.

 

كالاي تجاري : كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي گردد اعم از اين كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد.

 

كالاي داخلي : كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.

 

كالاي گمر ك نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به طور كامل انجام نشده است.

 

كالاي مجاز : كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

 

كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

 

كالاي ممنو ع : كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

 

كنترلهاي گمركي : اقداماتي كه توسط گمرك به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي شود.

 

مرجع تحويل گيرنده : شخص حقوقي كه به موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جم ع آوري و فروش اموال تمليكي نيست. 

 

مقررات گمركي : قوانين و مقررات اعم از آيي ن نامه هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.

 

هزينه هاي انجام خدمات : وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و موم، پلمب، باربري، انبارداري در اماكن گمركي، آزمايش و تعرف ه بندي، مراقبت، بدرقه، توزين كالا و خدمات فو ق العاده دريافت مي شود و شرايط، ضوابط و مصاديق آن متناسب با خدمات انجام شده تعيين مي گردد.    

 

اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران:

گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است .

گمرك جمهوري اسلامي ايرا ن براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك هاي اجرائي است.